Başbakan R.Tayyip Erdoğan'ın Girişimcilik Zirvesi Mesajı

2. Küresel Girişimcilik Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapıyor olmanın büyük memnuniyeti içinde, tüm katılımcıları, sevgiyle selamlıyor; ülkemize ve İstanbul’a hoş geldiniz diyorum.

Uzun ve zengin tarihi boyunca medeniyetlere şekil vermiş, medeniyet inşa etmiş İstanbul’un, bugün de dünyanın başarılı girişimcilerini ağırlamasından büyük heyecan duyuyoruz.

Küçük çabaların büyük etkiler doğurduğu ve bu etkinin de küresel ölçekte hissedildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamız, insanoğlunun her alanda girişimci ruha sahip üyelerinin katkılarıyla büyük ve hızlı bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Girişimci ruh ve girişim heyecanı artık tüm dünyada insanlar için heyecan ve umut kapılarını aralıyor.

İnsanoğlunun sahip olduğu girişimci ruh, teknolojik ve ekonomik alanda önemli mesafeler kat ederken, dünyamızı hızlı şekilde dönüştürürken, maalesef köklü bazı meselelere ve ortaya çıkan yeni tehditlere çözümler üretemedi. Başta gelir adaletsizliği, yoksulluk, ırkçılık, terör, çevre kirliliği, bölgesel çatışmalar ve düşmanlıklar olmak üzere insanoğlu çağımızın önemli sorunlarına ve süregelen düşmanlıklarına çözüm bulmakta aciz kaldı.

Elbette, girişimcilerin dünyamızın şekillenmesinde ve kalkınmasında, kültürlerarası yakınlaşmanın, işbirliğinin ve diyaloğun gelişmesinde oynadığı büyük rol asla reddedilemez. Girişimcilik olgusunun giderek daha fazla artan bir canlılıkla, özellikle genç nesiller arasında yer bulmasının, sürdürülebilir kalkınmaya ve kültürler arası olumlu yöndeki etkileşime çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.

İstanbul’daki 2. Zirve vesilesiyle, Türkiye tarafından başlatılan, İspanya ile birlikte yürütülen ve BM çatısı altında sürdürdüğümüz Medeniyetler İttifakı Girişimi’ne burada özellikle vurgu yapmak isterim. Ekonomik ve teknolojik girişimci ruhu, sosyal, kültürel, barış odaklı bir girişimle destekliyor, dünyanın daha yaşanabilir olması, kültürlerin birbirine saygı ve hoşgörü temelinde varlıklarını sürdürmesi için yoğun çaba sarfediyoruz.

İstanbul’un, tarihi, mimarisi, şekillendirdiği medeniyet anlayışı ve canlı yaşamıyla, dünyanın tüm girişimcilerine ilham vereceğine inanıyorum. Aynı zamanda, İstanbul’da düzenlenen “Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Gündem” konulu bu zirvenin, İstanbul’un hoşgörülü ve kültürlere saygı duyan yapısından da olumlu yönde etkileneceğini umuyorum.

Kişisel girişimiyle bu zirveleri başlatan, Washington’da düzenlenen girişimcilik konulu ilk zirveye ev sahipliği yapan, değerli dostum ABD Devlet Başkanı Sayın Barack OBAMA’ya ve çalışma arkadaşlarına da bu gayretinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Zirveye başarılar diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Kategori: Girişimcilik
|
Gösterim: 3573
Yayın Tarihi

Bu sitenin altyapısı ve tasarımı, yönetilebilir web projelerini en iyi yorumlayan sanatçılar tarafından hazırlanmıştır.

Sizde kendinize ait böyle güzel bir internet sitesi istiyorsanız, benimle irtibata geçebilirsiniz.

© 2017 - Muhammed Enes AYDÜZ - Joomla! Profesyoneli

Joomla! Ekip